Welkom bij het Kenniscentrum Waterlinies

Het Kenniscentrum Waterlinies is een centrum voor onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. Niet alleen het zich verdedigen tegen, maar ook verdedigen met water is een bijzondere levenswijze die hoort bij de Nederlandse identiteit. Beide vormen van 'watermanagement' leidden tot diverse innovaties. Het (post)militaire landschap met de daarbij behorende objecten en verhalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vormen het onderzoeks- en speelveld van het Kenniscentrum Waterlinies.

Het Kenniscentrum Waterlinies is gevestigd op Fort bij Vechten in de bomvrije kazerne in lokaal 5, naast de ingang van het museumpaviljoen. U kunt langs komen voor vragen, informatie en de handbibliotheek raadplegen.
Bezoek is alleen op afspraak mogelijk vanwege wisselende werktijden. Neem alstublieft per e-mail contact op om een afspraak te maken met een medewerker die u het best kan helpen.

Deze website wordt niet meer onderhouden zodat we voor een overzicht van onze werkdagen en het Fortwachters Register verwijzen naar de website van onze samenwerkingspartner Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam.

Het Kenniscentrum is bereikbaar via de e-mail op info@kenniscentrumwaterlinies.nl en telefonisch via 030-6565285.

Algemene onderwerpen

Luchtfoto_Fort_vechten_-_Bunnik_-_20044940_-_RCE

Informatie die niet specifiek aan een onderdeel van de waterlinie gekoppeld is valt onder 'Algemene onderwerpen'.

Objecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

waterliniekaartklein

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie

temp1429628603

De Atlas geeft toelichting, kaarten, schema's en tekeningen van bouw en werking van de waterlinie.